BARDZO WAŻNY WYROK WYŁĄCZAJĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SKUTKI NIEPRAWIDŁOWEGO UNIERUCHOMIENIA ŁADUNKU

Kancelaria Prawna Viggen od wielu lat podnosi kwestię braku odpowiedzialności normatywnej przewoźników za skutki uszkodzenia ładunku w transporcie wynikające z nieprawidłowego unieruchomienia ładunku (poza bardzo nielicznymi wyjątkami). 

Czytaj więcej...

Instytucja zarządu sukcesyjnego – sukcesja przedsiębiorstw jednoosobowych

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom prawnym, następca prawny może kontynuować prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Dotyczy to tylko prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

RODO – czym jest

Ochrona danych osobowych i procesy jej towarzyszące odmieniane są przez wszystkie przypadki od ponad dwóch lat, kiedy to po dwuletnim okresie przejściowym we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać zaczęło Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli sławne już dziś RODO.

Czytaj więcej...

Ewidencja odpadów już tylko w formie elektronicznej. Aktualne obowiązki przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono wymóg prowadzenia BDO w formie elektronicznej.

Czytaj więcej...

Mandat za nieodnowione prawo jazdy w czasie pandemii?

Kancelaria prawna Viggen podpowiada jak go uchylić. Czas pandemii wymusił na ustawodawcy wdrożenie szczególnych rozwiązań w zakresie odnawiania uprawnień, oraz aktualizacji pozostałych dokumentów obligatoryjnych dla transportu.

Czytaj więcej...

Zmiany w prawie pracy 2021 r.

Płaca minimalna to prawnie ukształtowany najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Czytaj więcej...

ZWROT NADPŁACONEGO MYTA W NIEMCZECH

Firmy transportowe otrzymały niepowtarzalną możliwość wystąpienia o zwrot część opłaty za myto, uiszczane w Niemczech. W dniu 28 października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał precedensowy wyrok o sygnaturze akt C-321/19, dotyczący niemieckiego myta.

Czytaj więcej...

Licencja na transport Międzynarodowy

Każda działalność transportowa, która polega na świadczeniu usług w międzynarodowych przewozach drogowych ładunków i osób, w celach zarobkowych, wymaga odpowiedniej licencji wspólnotowej. Ponadto Licencja wspólnotowa uprawnia również do wykonywania krajowego transportu drogowego.

Czytaj więcej...

PAKIET MOBILNOŚCI

Władze Unii Europejskiej podjęły ostateczną decyzję dotyczącą tzw. Pakietu Mobilności, zakładającego szereg poważnych zmian dla przedsiębiorstw transportowych. Poprawki zgłaszane przez stronę polską oraz inne kraje europejskie, mające na celu złagodzenie niezwykle restrykcyjnych przepisów Pakietu Mobilności, zostały ostatecznie odrzucone przez Parlament Europejski. Niestety, wiąże się to z nieuchronnym wejściem w życie postanowień niekorzystnych dla polskich firm transportowych.

Czytaj więcej...

OD 30 LIPCA br. ZMIANY W DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. informuje, że w związku z dokonaną nowelizacją Dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz jej obowiązkową implementacją do polskiego systemu prawnego, od dnia 30 lipca 2020 roku planowane są istotne zmiany w zakresie delegowania pracowników.

Czytaj więcej...

Leasing operacyjny-wsparcie

Agencja rozwoju przemysłu w tamach Tarczy 2.0 otrzyma od rządu 1,7 mld zł na wsparcie przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Płaca minimalna na terytorium Królestwa Niderlandów 2019

Rok 2019 to liczne zmiany uregulowań w prawie holenderskim. Dzisiaj przypominamy jeszcze raz postanowienia holenderskiej ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE w kontekście stawek wynagrodzenia dla kierowców, stopnia ich zaszeregowania zgodnie z układem zbiorowym Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen ich dotyczącym oraz składnikami wynagrodzenia zaliczanymi do holenderskiej płacy minimalnej.

Czytaj więcej...

Jak skutecznie wypowiedzieć Pracownikowi umowę o pracę? – cz.1.

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem określającym warunki pracy Pracownika w danej jednostce pracodawczej. Co do zasady, do nawiązania stosunku pracy dochodzi w dniu zawarcia umowy o pracę. Jednakże nawiązanie stosunku pracy może nastąpić później niż data zawarcia umowy o pracę w dacie wskazanej w treści dokumentu. 

Czytaj więcej...

Regulaminu pracy w przedsiębiorstwie transportowym

Regulamin pracy jest dokumentem określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy.

Czytaj więcej...

Regulamin pracy w przedsiębiorstwie transportowym

Regulamin pracy jest dokumentem określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy o czym traktuj art. 104 Kodeksu pracy.

Czytaj więcej...

Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy jest obowiązkowy?

Użytkowanie tachografów cyfrowych, jako  urządzeń przeznaczonych do instalowania w pojazdach w celu automatycznego lub półautomatycznego wyświetlania,rejestrowania, drukowania, przechowywania i wysyłania szczegółowych danych dotyczących ruchu, w tym prędkości takich pojazdów i o pewnych okresach aktywności osób kierujących tymi pojazdami sprawia bardzo często kłopoty.

Czytaj więcej...

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE