Prognozy na lipiec

Jak wygląda lipcowa prognoza kosztu jednego kilometra w obliczu kryzysu greckiego?

Na lipiec, Profesor Zdzisław Kordel prognozuje, że średni koszt 1 wozokilometra wyniesie 3,52 zł. To niższy koszt niż w analogicznym okresie roku poprzedniego , jednakże przeliczając koszty na euro, Przewoźnicy z niepokojem spoglądają w kierunku Grecji. Prognoza Profesora Zdzisława Kordela oznacza, że średni koszt jednego kilometra w lipcu będzie mniejszy o 5,37% w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku*.

Wahania kursów walutowych:

W obliczu kryzysu walutowego w Grecji najważniejszą zmienną przez najbliższe miesiące, która może wpłynąć na koszt jednego kilometra w transporcie będzie kurs euro. Jeżeli rozmowy Grecji z Unią Europejską podążają w kierunku wypracowania wspólnego rozwiązania wywiera to raczej pozytywny oddźwięk na rynek walutowy - złoty umacnia się w stosunku do wszystkich głównych walut. W przypadku braku porozumienia - kurs euro a zarazem franka szwajcarskiego poszybują w górę.

Grzegorz Klimaszewski właściciel firmy Perspektywa s.c. zauważa, że jeżeli Grecja opuści strefę Euro: „Dokonując przewozu do Grecji  nie zmieniają się regulacje prawne na podstawie których przewoźnicy i kierowcy wykonują swoje usługi, jednakże zwiększy się ryzyko dotyczące ustalania prowizji za wykonane frachty, opłaty drogowe czy opłaty za paliwo - dochodzi jeszcze jedna waluta, której kurs jest trudny do przewidzenia”.

Szacunek średniego kosztu jednego wozokilometra w lipcu 2015

 

Jak podaje Profesor Zdzisław Kordel na poziom kosztów, w lipcu, będą składały się poszczególne zmienne:

- koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych - 1,36 zł (38,5% całkowitego kosztu).

- koszt usług remontowych, napraw i ogumienia - 0,16 zł (4,5% całkowitego kosztu).

- amortyzacja, leasing i inne - 0,37 zł (10,4 % całkowitego kosztu).

-koszt wynagrodzenia i delegacji kierowców wliczając w to ZUS - 0,82 zł (23,3 % całkowitego kosztu).

- koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu - 0,22 zł (6,2% całkowitego kosztu).

-koszt opłat drogowych i promów - 0,46 zł (13,1% całkowitego kosztu).

-pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa -0,14 zł (3,9% całkowitego kosztu).

 

 

W jakim celu badamy średni koszt jednego kilometra?

Znajomość struktury kosztów jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Koszty bada się w celu porównania swojego poziomu z innymi podmiotami na rynku a także aby ustalić właściwy poziom cen na realizację określonych usług lub wytworzenie produktów.

Przy dużej ilości podmiotów transportowych na rynku orazograniczonej możliwości podwyższania cen na produkty i usługi, działalność gospodarcza firmy powinna polegać na redukcji kosztów i poszukiwaniu ich optymalizacji w celu powiększania z okresu na okres wpływów finansowych.

Specyfikacja kosztów i stałe zależności, z których mogą wynikać różnice znajdą Państwo pod adresem:

http://www.blogtransportowy.pl/2015/06/my-juz-wiemy-pierwsza-w-polsce-prognoza.html

 

Dane zobrazowano na infografice:        

 

* wyniki za I półrocze 2014 roku.

Źródło: BlogTransportowy

www.blogtransportowy.pl

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE